Bitva SION

19.09.2020

Bitva papírovými koulemi na ovále, následná společná večeře a přespání v kostele.